Avto-Moto društvo Kočevje - Pri unionu 5, 1330 Kočevje

AVTO-MOTO DRUŠTVO KOČEVJE

info@amd-kocevje.si

logotip amd kočevje

VABILO NA ZBOR ČLANOV 2022

Avto moto društva Kočevje, ki bo v torek, 31.marca 2022 ob 18.00 uri v večnamenski dvorani Rekreacije Gaj, TZO 32a, Kočevje

Predlagani dnevni red:

1. Izvolitev organov Zbora članov

2. Sprejem dnevnega reda

3. Poročilo o delu poročevalec Robert Somensary

4. Poročilo Nadzornega odbora poročevalec Nejc Zemljak

5. Razprava po poročilih

6. Sprejem letnega delovnega načrta in finančnega programa

7. Razno

Delite objavo:

Povezane objave