Avto-Moto društvo Kočevje - Pri unionu 5, 1330 Kočevje

AVTO-MOTO DRUŠTVO KOČEVJE

info@amd-kocevje.si

logotip amd kočevje

AVTO MOTO DRUŠTVO KOČEVAJE – z izkušnjami iz preteklosti soustvarjamo prihodnost

AMD Kočevje letos praznuje 70-letnico delovanja. Društvo združuje člane z najširšim skupnim imenovalcem, skrbjo za varno in zanesljivo udeležbo v prometu. Skozi vsa leta delovanja je tako osnovno poslanstvo ostajalo enako, ne glede na spremembe v okolju, skozi katere je prešla družba in mi kot njeni člani od leta 1946 dalje. Ni pa društvo nikoli zaspalo, vedno se je na spremembe odzivalo in jih tudi soustvarjalo. Tako je pričakalo visok jubilej, čisto nič upehano, temveč vitalno in pri najboljših močeh.

To bo v prihodnjih letih delovanja društva še kako pomembno, saj se bo soočalo z novimi izzivi na področju prometa, predvsem pa prometne varnosti. Skozi leta so člani AMD dokazali, da znajo postavljati nove trende na tem področju in bistveno pripomoči k razvoju lokalnega okolja v smislu prometa in prometne varnosti. To bo po moje ključna naloga tudi v prihodnosti.

Menim, da smo ravno sedaj namreč na ključnem prelomu funkcioniranja prometa in njegovega dojemanja. Pojavljajo se samovozeči avtomobili, kar bo izkoreninilo pomen voznika kot tistega osrednjega elementa, okoli katerega se vrti celotno področje. Velik poudarek pa se daje tudi trajnostni mobilnosti in nadomeščanju avtomobila kot edine zveličavne oblike prevoza. Navedeno bo seveda redefiniralo vlogo združenj kot je tudi AMD Kočevje. Ampak ni me strah, da se društvo temu ne bi bilo zmožno prilagoditi, ravno nasprotno. S pogledom usmerjenim v prihodnost se veselim nadaljnjih jubilejev!

Nejc Zemljak

Predsednik NO AMD Kočevje

AMD Kočevje skozi čas

~ 1946

Ivan Valič je dal pobudo in nato ustanovil, avtomobilistično in motoristično sekcijo, ki je delovala v sestavi Odbora za avtomobilizem in motociklizem pri komisiji Tehnika in šport, ta pa v sestavi Fizkulturne zveze Jugoslavije. Kasneje je prešel v organizacijo LJUDSKE TEHNIKE KOČEVJE.

~ 1948

Ustanovna skupščina AVTOMOBILSKO – MOTOCIKLISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE

~ 1949

18. marca 1949  se preimenuje v AVTO – MOTO SEKCIJO KOČEVJE v okviru Avtomobilsko – motociklistične zveze Slovenije.

~ 1956

Preimenovanje v AVTO – MOTO DRUŠTVO KOČEVJE, vertikalno povezano z AMZS.

Oblikovan je bil emblem društva, ki je z manjšimi korekturami veljaven še danes.

~ 1948 - 1956

  • Motociklistične krožno hitrostne cestne dirke:

Ivan Valič, Maks Magušar, Vinko Muhič, Franc Drobnič itd.

 

  • Terensko ocenjevalske motokros vožnje
  • Motoskijoring po zamrznjeni Rinži

Sovozniki najbolj znani slovenski smučarji, med njimi tudi Tine Mulej.

 

  • Ekipa devetih tekmovalcev motoristov je osvajala trofeje na številnih tekmah.

Janez Bukovec, Alojz Drofenik, Janez Durini, Pavel Komljen, Ivan Malnarič, Franci Marenče, Niko Peterlin, Jože Podržaj, Polde Strle, Cveto Maček kot sovoznik prikoličar.

~ 1959

Zaradi pomankanja finančnih sredstev je bil sprejet sklep o opustitvi vrhunskega športa in se obdrži le ocenjevalne vožnje turističnega značaja in se preusmeri predvsem na področje vzgoje in izobraževanja.

~ 1959 - 1996

Društvo je usposabljalo vozniški kader za potrebe vojske. Šola je bila internatskega tipa v učnem centru Kočevje. Avto šola za potrebe vojske je bila najboljša v Jugoslaviji.  1967. leta je bila ta dejavnost ukinjena. Kot svojevrstno posebnost in izjemno priznanje za opravljeno delo je ostal društvu celotni vozni park ( 6 poltovornih vozil ).

Na eno od teh vozil (615 FIAT) je bila v 1966. letu nameščena vlečna naprava in tako organizirana pomoč na cesti, oziroma prevoz pokvarjenih ali poškodovanih vozil do mehanika.

1989. leta je društvo dobilo visoko državno odlikovanje red zaslug za narod s srebrno zvezdo, za pomembno vlogo pri prometni vzgoji otrok.

Januarja 1996 je bila v Kočevju dana v uporabo AMZS baza Kočevje za katero se je društvo več let prizadevalo in sodelovalo z investitorjem.

~ 1997 - 2016

Avto šola in prevoz bolnikov na dializo nam je prinesla kar nekaj finančnih sredstev, ki smo jih uporabljali za prometno preventivo naših članov in vseh drugih udeležencev v prometu. Z novim zakonom o društvih ni bila več dovoljena pridobitna dejavnost in zato smo ukinili avto šol, kot tudi prevoz bolnikov na dializo. Od takrat nimamo zaposlenih, ampak delujemo na amaterski osnovi.

Leta 2000 smo trenirali in pripravili ekipo mladih kolesarjev, ki je zastopala AMZS na 15. evropsko prometno izobraževalnem tekmovanju v Hannovru. Izmed 23 ekip so naši tekmovalci zasedli peto mesto.

Naš osnovni cilj je skrb za članstvo, saj imamo okrog 1500 članov. V prometno preventivni dejavnosti smatramo, da smo zelo uspešni. Delujemo od vrtca naprej do najstarejše populacije.

Vodili smo tudi mednarodni projekt SOL-rešujemo življenja. Iz Slovenije smo bili ena od treh društev. Ocene so zelo pozitivne. Smatramo, da smo s tem projektom dosegli predvsem to, da smo povezali večino deležnikov v občini in drugod za uspešno nadaljevanje preventivne dejavnosti v našem okolju. Zahvala gre tako AMZS, Občini Kočevje, Policijski postaji Kočevje, SPV občine Kočevje, gasilcem, reševalcem, vzdrževalcem cest, društvu invalidov Kočevje, društvu paraplegikov Ljubljanske pokrajine, ZŠAM Kočevje, osnovnim šolam in vrtcem, ter njihovim mentorjem, pa sredstvom javnega obveščanja in vsem našim aktivnim članom itd.

Pomembno je, da nam je 14.02.2014 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu, na področju preventive in varnosti v cestnem prometu.

AMD Kočevje ima v programu za naprej na področju preventive razne akcije kot so: Varen korak – prehodi za pešce, pešcem varna in prijazna občina, ozaveščanje udeležencev v prometu s poudarkom na prehode za pešce za katere izvajamo tudi teste. Sodelujemo tudi pri kolesarskih izpitih učencev osnovnih šol, pripravljamo ekipe mladih kolesarjev za evropska tekmovanja FIA, organiziramo družinske ure in podobno.

 

Predsedniki
AMD Kočevje

IVAN VALIČ

Pobudnik ustanovitve Ljudske tehnike Kočevje

JANEZ DURINI     

Prvi izvoljeni predsednik AMD Kočevje

KRANJC ANTON MIRKO

DROFENIK ALOJZ

JANEZ TROŠT                         

1959 do 1963

VIKTOR OŽURA

STANISLAV LEVSTEK           

1980 do 1988

JAKA LAVRIŠA                       

1988 do 03.12.1996

ALOJZ PETEK                        

od 03.12.1996 do 25.04.2000

ANTON PIŠKUR                   

od 25.04.2000 do 23.02.2010

ROBERT SOMENSARY         

od 23.02.2010

Častni člani

VLADIMIR GAŠPARAC

STANISLAV LEVSTEK

JAKA LAVRIŠA

JANEZ TROŠT

ALOJZ PETEK

VINKO ZAJEC

Zaključek in kako naprej?

Avto moto društvo Kočevje bo še naprej delovalo predvsem na področju preventive in v sodelovanju z vsemi, ki delujejo na tem področju in z vsemi ki lahko kaj naredijo za večjo varnost na naših cestah.

Tako smo že do sedaj organizirali razna predavanja. S Slovenskim društvom za razsvetljavo smo organizirali predavanje »vpliv javne razsvetljave na varnost v cestnem prometu«, zelo zanimivo in koristno je bilo predavanje »načrtovanje varnih poti za slepe in slabovidne s posebnim poudarkom na talnem taktilnem vodilnem sistemu«. Organizirali smo okrogle mize. Evropski projekt EuroRAP (ocena varnosti na cestah) je prav po naši zaslugi, (tako generalni sekretar Robert Štaba), postal prepoznaven in zaživel, v organizaciji AMZS, na celotnem področju Slovenije. Ocenjujemo tudi prehode za pešce pod nazivom »Varen korak-  varni prehodi za pešce. S tem pomagamo lokalni skupnosti, da lažje načrtuje obnovo obstoječih prehodov, kot tudi novih.

Gibalno ovirani  imajo še posebne težave pri prehodih čez cesto. Tako je z naše strani prišlo do pobude, in nato do realizacije prehoda na Ljubljanski cesti.

S takimi akcijami bomo nadaljevali. Zadali smo si, da sodelujemo z občino pri realizaciji celostne prometne strategije, zavzemali se bomo za uvedbo javnega mestnega in obmestnega potniškega prometa.

Morda bomo tudi uspeli, da se bo zgradil zunanji poligona za spretnostno vožnjo s kolesi. Predvsem pa si bomo prizadevali za pomoč članom v AMZS bazi Kočevje zgrajeni pred dvajsetimi leti in ji tudi dati nove vsebine, da bo tako center za ta del Slovenije.

Vse to, in še kaj več, bomo dosegli le s sodelovanjem občine, policije, SPV, šolami, vrtci, AMZS in z drugimi, ki delujejo na področju preventive v cestnem prometu.  

Vinko Zajec

Včlanite se ali podaljšajte svoje članstvo

Postopek včlanitve oziroma podaljšanja članstva prek spleta je hiter in enostaven - v nekaj minutah in z nekaj kliki si zagotovite poti brez skrbi 24 ur na dan, vse dni v letu.

S klikom na povezavo boste preusmerjeni na spletno stran AMZS, kjer boste lahko opravili postopek včlanitve.

Pogosta vprašanja in odgovori

Za namen izbrisa kazenskih točk izvajamo poseben program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo. Sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del poteka v obliki predavanj v obsegu 12 pedagoških ur, praktični del pa v obliki treninga varne vožnje v obsegu 6 ur. Praktični del se izvaja z lastnimi vozili.

Program za izbris kazenskih točk je namenjen vsem, ki ste dosegli 4 in niste presegli 17 kazenskih točk (voznik začetnik od 4 do 6 kazenskih točk). Od 1. oktobra 2011 dalje se lahko programa udeležite tudi na lastno željo, saj napotilo s strani Ministrstva za pravosodje z novim zakonom, ki je v veljavi od 1. julija 2011, ni več potrebno. Programa se lahko udeležite enkrat v obdobju dveh let, s potrdilom o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo pa vam sodišče iz evidence izbriše 4 kazenske točke.

Voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali v tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A2, A ali B, čeprav ima že vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G več kot dve leti.

Zdravstvenega pregleda s svetovanjem se lahko udeleži oseba, ki je kazenske točke pridobila zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi:

  • Pregleda se lahko udeleži oseba, ki v organizmu ni imela alkohola (npr. voznik začetnik, poklicni voznik itd.) ali če je bilo ugotovljeno, da je imela v litru izdihanega zraka do vključno 0,24 miligrama alkohola (do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi).
  • Drugi vozniki, ki so imeli v litru izdihanega zraka več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola (več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi).

V primeru, da je voznik imel v litru izdihanega zraka več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola (več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi), se lahko udeleži rehabilitacijskega programa, ki ga določi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, na podlagi predhodno opravljenega kontrolnega zdravstvenega pregleda.

Oseba, ki ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (v nadaljevanju voznik povratnik), mora opraviti kontrolni zdravstveni pregled, na katerem zdravnik določi ali se mora oseba udeležiti:

  • programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali
  • rehabilitacijskega programa.

Po udeležbi na določenem programu voznik povratnik prejme potrdilo, ki je pogoj za ponovno opravljanje vozniškega izpita v izbrani avtošoli. Udeleženec se mora v roku 3 mesecev po opravljenem programu prijaviti na izpit.

Redno usposabljanje se izvaja v obliki predavanj. Na podlagi rednega usposabljanja si posameznik lahko podaljšuje kodo 95. Redno usposabljanje se opravlja vsakih pet let v obsegu 35 ur, ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Teme predavanj določa Ministrstvo za promet.

Oseba, ki ji je sodišče odredilo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, lahko v roku 15 dni poda prošnjo za odložitev izvršbe. K predlogu mora priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu. Sodišče lahko prošnji ugodi ali ne. V primeru slednjega sledi takojšen odvzem vozniškega dovoljenja. V primeru ugodne rešitve sodišče izreče odložitev pod pogojem, da izpolni obveznosti, ki jih določi in v preizkusni dobi (6 do 24 mesecev) ne stori hujšega prekrška. V času odložitve voznik obdrži vozniško dovoljenje in lahko vozi v cestnem prometu.

v AMZS Centru varne vožnje izvajamo programe varne vožnje, prilagojene različnim ciljnim skupinam in stopnjam zahtevnosti. Namenjeni so vsem voznicam in voznikom, priporočamo pa, da ima udeleženec že nekaj izkušenj in prevoženih kilometrov. Ti programi se vsebinsko razlikujejo od programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika, tako da le-ti ne veljajo kot izpolnitev pogoja, ki se zahteva za voznika začetnika.

Programi varne vožnje za avtomobiliste predstavljajo priložnost, da se osveščenost voznikov obogati na zabaven, adrenalinski ter preventiven način in obenem dopolnjujejo znanja, ki jih ne moremo pridobiti v avtošolah in so zato še toliko bolj pomembni za vse voznike. Tečaji varne vožnje se situacijsko najbolj približajo tistim dogodkom in posledicam, ki se najpogosteje pripetijo na cesti v različnih pogojih in razmerah vožnje.

Primerni so za vse voznice in voznike, tako za tiste v zrelih letih kot tudi za mlade. Izkušnje iz tujine namreč dokazujejo, da postanemo po udeležbi na tako tehnično in vsebinsko pripravljenem tečaju občutno bolj varni vozniki. Ko se na cesti nenadoma znajdemo v težavi je naš odzivni čas povprečno ena sekunda. V tej eni sekundi se odločamo, kako bomo postopali in na kakšen način bomo ravnali. Na tečaju se naučimo spoznati določeno krizno situacijo in kako to situacijo preprečiti in jo uspešno premagati, saj nam na cesti morda ravno to lahko reši življenje.