Avto-Moto društvo Kočevje - Pri unionu 5, 1330 Kočevje

AVTO-MOTO DRUŠTVO KOČEVJE

info@amd-kocevje.si

logotip amd kočevje

Organi društva

Predstavitev članov našega upravnega odbora AMD Kočevje

Predsednik AMD KOČEVJE :

Robert Somensary

Podpredsednik AMD KOČEVJE :

Vinko Zajec

Sekretarka AMD KOČEVJE:

Mojca Pelc

UPRAVNI ODBOR AMD KOČEVJE (osem članov)

Andrej Cilenšek

Borut Hočevar

Gorazd Kužnik

Julij Rupnik

Mojca Pelc

Robert Somensary

Branko Šaver

Vinko Zajec

NADZORNI ODBOR AMD KOČEVJE (trije člani)

Nejc Zemljak
Jožica Šerbec
Anton Gašparac

KADROVSKO ČLANSKA KOMISIJA (trije člani)

Branko Šaver, predsednik
Robert Somensary
Vinko Zajec

KOMISIJA ZA CESTNO PROMETNO VARNOST (štirje člani)

Gorazd Kužnik
Bojana Oberstar
Borut Hočevar
Goran Šneperger

ČASTNO RAZSODIŠČE (trije člani)

Andrej Cilenšek
Julij Rupnik
Jože Delač

ČASTNI ČLANI AMD KOČEVJE

VLADIMIR GAŠPARAC
JAKOB LAVRIŠA
JANEZ TROŠT
VINKO ZAJEC
ALOJZ PETEK

Opomba: Častni član je bil tudi dolgoletni predsednik AMD Kočevje Stanislav Levstek (umrl 06.07.2004, pokopan v Črnučah)

Včlanite se ali podaljšajte svoje članstvo

Postopek včlanitve oziroma podaljšanja članstva prek spleta je hiter in enostaven - v nekaj minutah in z nekaj kliki si zagotovite poti brez skrbi 24 ur na dan, vse dni v letu.

S klikom na povezavo boste preusmerjeni na spletno stran AMZS, kjer boste lahko opravili postopek včlanitve.

Pogosta vprašanja in odgovori

Za namen izbrisa kazenskih točk izvajamo poseben program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo. Sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del poteka v obliki predavanj v obsegu 12 pedagoških ur, praktični del pa v obliki treninga varne vožnje v obsegu 6 ur. Praktični del se izvaja z lastnimi vozili.

Program za izbris kazenskih točk je namenjen vsem, ki ste dosegli 4 in niste presegli 17 kazenskih točk (voznik začetnik od 4 do 6 kazenskih točk). Od 1. oktobra 2011 dalje se lahko programa udeležite tudi na lastno željo, saj napotilo s strani Ministrstva za pravosodje z novim zakonom, ki je v veljavi od 1. julija 2011, ni več potrebno. Programa se lahko udeležite enkrat v obdobju dveh let, s potrdilom o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo pa vam sodišče iz evidence izbriše 4 kazenske točke.

Voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali v tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A2, A ali B, čeprav ima že vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G več kot dve leti.

Zdravstvenega pregleda s svetovanjem se lahko udeleži oseba, ki je kazenske točke pridobila zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi:

  • Pregleda se lahko udeleži oseba, ki v organizmu ni imela alkohola (npr. voznik začetnik, poklicni voznik itd.) ali če je bilo ugotovljeno, da je imela v litru izdihanega zraka do vključno 0,24 miligrama alkohola (do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi).
  • Drugi vozniki, ki so imeli v litru izdihanega zraka več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola (več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi).

V primeru, da je voznik imel v litru izdihanega zraka več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola (več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi), se lahko udeleži rehabilitacijskega programa, ki ga določi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, na podlagi predhodno opravljenega kontrolnega zdravstvenega pregleda.

Oseba, ki ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (v nadaljevanju voznik povratnik), mora opraviti kontrolni zdravstveni pregled, na katerem zdravnik določi ali se mora oseba udeležiti:

  • programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali
  • rehabilitacijskega programa.

Po udeležbi na določenem programu voznik povratnik prejme potrdilo, ki je pogoj za ponovno opravljanje vozniškega izpita v izbrani avtošoli. Udeleženec se mora v roku 3 mesecev po opravljenem programu prijaviti na izpit.

Redno usposabljanje se izvaja v obliki predavanj. Na podlagi rednega usposabljanja si posameznik lahko podaljšuje kodo 95. Redno usposabljanje se opravlja vsakih pet let v obsegu 35 ur, ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Teme predavanj določa Ministrstvo za promet.

Oseba, ki ji je sodišče odredilo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, lahko v roku 15 dni poda prošnjo za odložitev izvršbe. K predlogu mora priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu. Sodišče lahko prošnji ugodi ali ne. V primeru slednjega sledi takojšen odvzem vozniškega dovoljenja. V primeru ugodne rešitve sodišče izreče odložitev pod pogojem, da izpolni obveznosti, ki jih določi in v preizkusni dobi (6 do 24 mesecev) ne stori hujšega prekrška. V času odložitve voznik obdrži vozniško dovoljenje in lahko vozi v cestnem prometu.

v AMZS Centru varne vožnje izvajamo programe varne vožnje, prilagojene različnim ciljnim skupinam in stopnjam zahtevnosti. Namenjeni so vsem voznicam in voznikom, priporočamo pa, da ima udeleženec že nekaj izkušenj in prevoženih kilometrov. Ti programi se vsebinsko razlikujejo od programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika, tako da le-ti ne veljajo kot izpolnitev pogoja, ki se zahteva za voznika začetnika.

Programi varne vožnje za avtomobiliste predstavljajo priložnost, da se osveščenost voznikov obogati na zabaven, adrenalinski ter preventiven način in obenem dopolnjujejo znanja, ki jih ne moremo pridobiti v avtošolah in so zato še toliko bolj pomembni za vse voznike. Tečaji varne vožnje se situacijsko najbolj približajo tistim dogodkom in posledicam, ki se najpogosteje pripetijo na cesti v različnih pogojih in razmerah vožnje.

Primerni so za vse voznice in voznike, tako za tiste v zrelih letih kot tudi za mlade. Izkušnje iz tujine namreč dokazujejo, da postanemo po udeležbi na tako tehnično in vsebinsko pripravljenem tečaju občutno bolj varni vozniki. Ko se na cesti nenadoma znajdemo v težavi je naš odzivni čas povprečno ena sekunda. V tej eni sekundi se odločamo, kako bomo postopali in na kakšen način bomo ravnali. Na tečaju se naučimo spoznati določeno krizno situacijo in kako to situacijo preprečiti in jo uspešno premagati, saj nam na cesti morda ravno to lahko reši življenje.