Avto-Moto društvo Kočevje - Pri unionu 5, 1330 Kočevje

AVTO-MOTO DRUŠTVO KOČEVJE

info@amd-kocevje.si

logotip amd kočevje

VABILO NA ZBOR ČLANOV 2021

Avto moto društva Kočevje, ki bo v torek, 3.marca 2020 ob 18.00 uri v večnamenski dvorani Rekreacije Gaj, TZO 32a, Kočevje

Predlagani dnevni red:

1. Izvolitev organov Zbora članov

2. Sprejem dnevnega reda

3. Poročilo o delu poročevalec Robert Somensary

4. Poročilo Nadzornega odbora poročevalec Nejc Zemljak

5. Razprava po poročilih

6. Razrešnica dosedanjim organom društva

7. Volitve organov za naslednje štiriletno obdobje

8. Razrešnica dosedanjim organom društva

9. Imenovanje Antona Gašparca za častnega člana

10. Podelitev društvenih priznanj

11. Razno

Zbor članov je sklepčen, če je navzočih več kot polovica rednih članov društva. Po preteku 15 minut od sklica, je Zbor članov sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov.

Člani imajo na razpolago pisno gradivo, skupno s finančnimi pokazatelji na internetni strani društva http:// www.amd-kocevje.si/

Kočevje, 1.9.2021
Štev. RS/18-2021
Predsednik AMD Kočevje
Robert Somensary l.r.

Delite objavo:

Povezane objave