Avto-Moto društvo Kočevje - Pri unionu 5, 1330 Kočevje

AVTO-MOTO DRUŠTVO KOČEVJE

info@amd-kocevje.si

logotip amd kočevje

VABILO NA ZBOR ČLANOV 2024

V A B I L O
na Zbor članov Avto moto društva Kočevje,
bo v četrtek, 14. marca 2024 ob 18.00 uri
v Mestni kavarni, TZO 2, Kočevje

Predlagani dnevni red:

 1. Izvolitev organov Zbora članov
 2. Sprejem dnevnega reda
 3. Poročilo o realizaciji programa 2023:
 • poročilo o delu
 • realizacija plana prihodkov in odhodkov za leto 2023
 1. Poročilo Nadzornega odbora
 2. Razprava po poročilih
 3. Sprejem letnega delovnega načrta in plana prihodkov
  in odhodkov za 2024. leto
 4. Sprejem sklepa o podaljšanju mandata organov AMD Kočevje
 5. Razno

Zbor članov je sklepčen, če je prisotno več kot polovica rednih članov društva. Po preteku 15 minut od sklica je Zbor sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov.
Člani imajo na razpolago pisno gradivo, skupno s finančnimi pokazatelji na internetni strani društva http:www.amd-kocevje.si

datum: Kočevje, 29.02.2024
številka: RS/04-2024
predsednik:
Robert Somensary

Gradivo objavljeno na internetni strani društva:
Poročilo o delu 2023, realizacija prihodka in odhodka za leto 2023, poročilo Nadzornega odbora, letni delovni načrt (program dela 2024), plan prihodkov in odhodkov za 2024. leto in sklep o podalčjšanju mandata organom AMD Kočevje

Delite objavo:

Povezane objave