Avto-Moto društvo Kočevje - Pri unionu 5, 1330 Kočevje

AVTO-MOTO DRUŠTVO KOČEVJE

info@amd-kocevje.si

logotip amd kočevje

Različne dejavnosti v letu 2009

Kolesarski izpiti

Sodelovali smo pri kolesarskih izpitih v OŠ Stara cerkev.

 

Svetovni da spomina žrtev prometnih nesreč

Bili smo koordinatorji in smo pridobili dovoljenje za uporabo javnega prostora, organizirali smo obveščanje s plakati in objavami v radiu.

Udeležba je bila dobra, kljub neugodni izbiri termina.

 

Preventivni pregledi motornih

vozil pred zimo

je potekal, tako kot vsako leto, na AMZS bazi v Kočevju

 

24. evropsko izobraževalno tekmovanje

mladih kolesarjev

Pri tem tekmovanju smo sodelovali z dvema dečkoma in z dvema deklicama. Vsi so bili dokaj dobri. predvsem pa deklici, ki sta na prvem izbirnem takmovanju zasedli 3. in 4. mesto. Ena je sodelovala na končnem izbirnem tekmovanju, vendar se ni uvrstila v ekipo za Finsko. Pomembnost temu je, da se mladi kolesarji družijo, izmenjavajo izkušnje, dopolnijo svoje tehnično znanje vožnje s kolesi, poglobijo znanje prometnih predpisov in utrjujejo zavest o važnosti prometne preventive. Končno pa so to potencialni naši člani.

 

 

 

 

str.4

 

Dejavnosti društva so še druge. Podprli smo preventivno akcijo Novega utripa s prispevkom za »VESELI TAXI«, s katerim so v mesecu decembru v nočnem času prevažali iz raznih zabav predvsem mladino, ki zaradi popitega alkohola ni bila sposobna za vožnjo z lastnimi vozili.

 

Naš zastopnik je sodeloval na dveh skupščinah AMZS, prav tako smo se udeležili ob stoletju mobilnosti predstavitve centra varne vožnje na Vranskem kot tudi proslave v Unionski dvorani v Ljubljani, kjer je naš član Janez Trošt dobil visoko priznanje AMZS.

Imamo tudi člana gospodarskega odbora in v komisiji za vzgojo in varnost v cestnem prometu AMZS, ki se redno udeležujeta sej komisij.

 

Nadaljevali smo delo na internetni strani društva, zavarovali smo naše člane za odgovornost pri izvajanju akcij društva, skrbeli za prepoznavnost društva in aktivno delali na pridobivanju novih članov in obnovitvi članstva, kar nam v teh kriznih časih ni najbolj uspelo.

V SPV občine Kočevje je član s strani našega društva Vinko Zajec.

 

Upravni odbor je imel dve seji (10.02.2009 redno in 15.12.2009 razširjeno sejo)

Izvršni odbor je imel seji 14.06. in 12.11.2009. Na sejah UO in IO so bili vedno prisotni člani Nadzornega odbora.

Komisija za prometno preventivo je imela sejo 02.06. in 15.12.2009. Člani komisije pa se sestajajo večkrat, pri pripravi programov, kot na preventivnih in ostalih akcijah društva.

 

Na zadnji seji Upravnega odbora smo izvolili namesto umrlega Piškur Toneta novega predsednika društva, določili nadomestnega člana UO in povečali UO še za enega člana.

Novi predsednik društva in ob enem UO je Robert Somensary

Nadomestni član UO je Gorazd Kužnik

Novi član UO je Borut Nemanič

 

Delite objavo:

Povezane objave