Avto-Moto društvo Kočevje - Pri unionu 5, 1330 Kočevje

AVTO-MOTO DRUŠTVO KOČEVJE

info@amd-kocevje.si

logotip amd kočevje

VABILO NA ZBOR ČLANOV 2023

Zbor članov Avto moto društva Kočevje bo v cetrtek 09. marca 2023 ob 18.00 uri v Ribič baru, Trdnjava 8, Kočevje

Predlagani dnevni red:

1. Izvolitev organov Zbora članov

2. Sprejem dnevnega reda

3. Poročilo o delu poročevalec Robert Somensary

4. Poročilo Nadzornega odbora poročevalec Nejc Zemljak

5. Razprava po poročilih

6. Sprejem letnega delovnega načrta in finančnega programa

Priloge:

Poročilo o delu 2022

Realizacija plana prihodkov in odhodkov za leto 2022

Poročilo nadzornega odbora

Program dela 2023

 

Delite objavo:

Povezane objave