Avto-Moto društvo Kočevje - Pri unionu 5, 1330 Kočevje

AVTO-MOTO DRUŠTVO KOČEVJE

info@amd-kocevje.si

logotip amd kočevje

VABILO NA ZBOR ČLANOV 2020

Avto moto društva Kočevje, ki bo v torek, 3.marca 2020 ob 18.00 uri v večnamenski dvorani Rekreacije Gaj, TZO 32a, Kočevje

Predlagani dnevni red:
1. Izvolitev organov Zbora članov
2. Sprejem dnevnega reda
3. Poročilo o delu v preteklem letu
4. Poročilo Nadzornega odbora
5. Razprava po poročilih
6. Sprejem dopolnil k delovnem načrtu za 2020 leto
7. Sprejem finančnega programa
8. Razno

Zbor članov je sklepčen, če je navzočih več kot polovica rednih članov društva. Po preteku 15 minut od sklica, je Zbor članov sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov.

Člani imajo na razpolago pisno gradivo, skupno s finančnimi pokazatelji na internetni strani društva http:// www.amd-kocevje.si/

Kočevje, 18.2.2020
Štev. RS/08-2020
Predsednik AMD Kočevje
Robert Somensary l.r.

Povabite še svoje prijatelje ali potencialne člane AMD Kočevje !

Delite objavo:

Povezane objave