Avto-Moto društvo Kočevje - Pri unionu 5, 1330 Kočevje

AVTO-MOTO DRUŠTVO KOČEVJE

info@amd-kocevje.si

logotip amd kočevje

Vabilo na zbor članov

V A B I L O

na Zbor članov Avto-moto društva Kočevje,

ki bo v torek 21. februarja 2017 ob 17.00 uri

v večnamenski dvorani Rekreacije Gaj, TZO 32a, Kočevje

Predlagani dnevni red:

Izvolitev organov Zbora članov

  1. Sprejem dnevnega reda
  2. Poročilo predsednika UO
  3. Poročilo Nadzornega odbora
  4. Razprava po poročilih
  5. Razrešnica dosedanjim organom društva
  6. Volitve organov društva za naslednje štiriletno obdobje
  7. Sprejem letnega delovnega načrta in finančnega programa
  8. Sprejem Pravilnika o priznanjih Avto moto društva Kočevje
  9. Razno

Zbor članov je sklepčen, če je navzočih več kot polovica rednih članov društva. Po preteku 15 minut od sklica, je zbor sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov.

Člani imajo na razpolago pisno gradivo, skupno s finančnimi pokazatelji na internetni strani društva http:// www.amd-kocevje.si/

V A B I L O zbor članov 2017

Analiza_Clanstvo_AMDKocevje

PROGRAM DELA 2017

Pravilnik o priznanjih čistopis feb2017

pravilnik o spremembah in dopolnitvahpravilnika o priznanjih feb2017

Kandidatna lista AMD 2017 (objavljeno 14.2.2017)

Kočevje, 07.02.2017

Štev.: RS/06-2017

predsednik AMD Kočevje

Robert Somensary l.r.

 

 Povabite še svoje prijatelje člane, ali potencialne člane  AMD Kočevje !

 

Delite objavo:

Povezane objave