Avto-Moto društvo Kočevje - Pri unionu 5, 1330 Kočevje

AVTO-MOTO DRUŠTVO KOČEVJE

info@amd-kocevje.si

logotip amd kočevje

Letno poročilo 2011

Osnova za delo društva je bil program dela sprejet na Upravnem odboru AMD Kočevje

 

1. Priprava programa »naselje moja varnost«:

1.a Invalidi v prometu: predlog je še v delu

 

 

1.b Pločnik ob cesti Kočevje – Petrina v Štalcerjih

Na prošnjo KS Kočevska Reka (g. Cimprič) smo izdelali predlog ureditve predmetnega pločnika.

V vasi Štalcerji je bilo v zadnjem času ob glavni cesti Kočevje – Petrina veliko urejenega za varnost prometa, predvsem pa za najšibkejše udeležence v prometu pešce. Urejena sta avtobusna postajališča in dostop do njih.

Iz te ureditve pa je izpadel pločnik od stanovanjskih hiš na vzhodnem delu Štalcerjev, to je ob odcepu ceste za Kočevsko reko. Od teh hiš hodi vsak dan tudi pet šolarjev do avtobusnega postajališča in seveda je tudi edina pot do centra vasi. Stremeti je za tem, da je povsod do avtobusnega postajališča urejena varna pot.

V konkretnem primeru je potrebno urediti pločnik v dolžini cca 130 m in dopolniti cestno razsvetljavo.

Predlaga se pločnik:

Normalni profil:

——————-

-pločnik 90 cm

-betonski cestni robnik 12 cm

-granitne kocke 8 cm

-koritnica 40 cm

-do črte 20 cm

-bankina 30 cm

———————————————

 

Zgornji ustroj:

—————–

-asfalt beton z zapornim slojem 6 cm

-tampon 30 cm

———————————————–

Horizontalno se pločnik prilagaja robni črti, vertikalno pa niveleti glavne ceste.

Na začetku pločnika se izvede poglobljen robnik.

Odvodnjavanje ni potrebno, saj je glavna cesta v krivini in nagnjena njena v nasprotno stran od predvidenega pločnika.

 

Na začetku in na koncu trase predvidenega pločnika že obstojita svetilki javne razsvetljave, ki pa jih bo potrebno zaradi pločnika delno premakniti. Predvidevamo, da bo vmes potrebno postaviti še eno svetilko javne razsvetljave.

 

1.c Priključek Novi Lazi

Še ni v izdelavi

 

2. Predstavitev rezultatov:

 

2.a EuroRAP

Rezultati so že poznani, vendar se še ne ve kdaj in kje bo predstavitev. Odvisno smo od AMZS.

 

2.b EuroTEST prehodov za pešce

je izdelan, potrjen in bo predstavitev 26.10.2011 ob 17,00 uri v

večnamenski dvorani Rekreaciji Gaj.

 

 

3. SOL-rešujemo življenja

 

Kratek opis stanja problematike varnosti in preventive v občini Kočevje

——————————————— ——————————–

Občina Kočevje se nahaja v JV delu Slovenije. Center občine je mesto Kočevje z nekaj več kot 10 000 prebivalci. Občina ima dobrih 18 000 prebivalcev.

 

Cestne povezave

Glavna cesta II reda vodi na eni strani do Ljubljane, po drugi strani pa proti mejnemu prehodu Petrina. Glede na veliko število ljudi, ki se dnevno vozijo v Ljubljano (okrog 2000) je prepustnost ceste absolutno premajhna. Kar se pa tiče varnosti na tej cesti lahko trdimo da ni dobra, več pa se bo vedelo ko bo končan projekt Euro RAP, ki je sedaj v obdelavi.

Druga važna povezava je v smeri Novega mesta. Ta povezava je za obstoječi promet kar dobra, problem pa so motoristi, ki jo glede na manjšo prometno obremenitev, uporabljajo za dirkanje in posledično je veliko hudih nesreč.

 

Povezava z Belo krajino je neustrezna, saj je državna cesta na relaciji Brezovica – Dobliče še v makadamu, druga možnost obvoza pa tudi ni najboljša in seveda tudi daljša.

 

Mesto Kočevje

je staro več kot 500 let in zato ni grajeno tako, da bi zagotavljalo tekoč in varen promet. Marsikaj je treba še urediti na področju infrastrukture. Problemi so neustrezni dovozi do vrtcev in šol, premalo je kolesarskih poti in stez, tudi za pešce ni povsod poskrbljeno.

 

Javni promet

Železniški potniški promet je bil ukinjen že pred desetletji. Sedaj se razmišlja o obnovitvi. Avtobusne povezava so dokaj dobre v smeri proti Ljubljani, na ostalih relacijah pa vozijo avtobusi bolj poredko. Res je, da ljudje neradi uporabljajo prevoze z avtobusi (morda zaradi visoke cene ali iz drugih razlogov). Mestnega ali primestnega javnega prometa ni.

 

Prometna varnost

Nevarni so nekateri cestni odseki na cesti Škofljica – Kočevje – Petrina in novomeška cesta.

V samem mestu bi moralo biti več ureditev krožišč, zaradi boljšega pretoka vozil, posebno pa še, da se omeji hitrost vozil in posledično zmanjša prometne nesreče. Več je treba narediti tudi na ureditvi infrastrukture za funkcionalno ovirane ljudi, kot so klančine, njim primerni prehodi za pešce itd.

V Kočevju je Zdravstveni dom, reševalci, policijska postaja, gasilci in je tako zagotovljena pomoč v slučaju prometnih nesreč. Potrebno je zgraditi reševalno postajo in urediti prostor za pristajanje helikopterjev za hitrejšo pomoč pri težkih prometnih nesrečah.

 

V projektu sodelujejo:

AMD Kočevje, Maribor in Tolmin

 

Izdelana je bila tabela možnih sodelujočih pri projektu na področju

Preventive

 

Sestanek pri županu občine Kočevje

župan dr. Vlado Prebilič, Breda Kocjančič, Robert Štaba,

Robert Somensary, Vinko Zajec

 

Dogovor:- pristopi se k SOL

 • podpiše se pogodbo o nameri
 • koordinator s strani občine Kočevje je Borut Hočevar
 • družinska ura se organizira v času ko bo kakšna večja

prireditev v Kočevju, kjer se bo zbralo večje število ljudi

 

Dogovor pri županu občine Kočevje (Vinko Zajec):

Družinska ura naj bo v času navtičnega sejma v Kočevju.

Sestanek z jadralnim klubom Kočevje

Prisotni: Peteh Božo predsednik kluba, Marjan Zajc, član kluba in Vinko Zajec za AMD Kočevje

Navtični sejem bo od 27.-29.maja 2011 pri Rudniškemu jezeru v Kočevju

Družinska ura bo v soboto 28.maja 2011.

Dogovor je, da se v skladu z navodili občine uredi prometni režim, kje bo parkiranje za sodelujoče, določitev redarjev, glede vloge za prijavo prireditve, lokacija za sejem oz. za družinsko uro itd.

Razgovor za sodelovanje z gasilsko zvezo Kočevje januar 2011

 

Rezultati EuroRAP za cesto Škofljica – Kočevje –Petrina so prišli iz Anglije januar 2011 Z reševalno postajo dogovorjeno za sodelovanje pri družinski uri:

reševanje vkleščenega poškodovanca iz avtomobila (skupno z gasilci) 24.01.2011

Dogovor z AMZS bazo v Kočevju o včlanjevanju v času družinske ure 24.01.2011

Jadralni klub Kočevje je spremenil datum navtične razstave na Rudniškemu jezeru v Kočevju. Sedaj bo ta sejem od 03. do 05. junija 2011. (To je od petka do nedelje). Ker smo dogovorjeni, da bo družinska ura v času navtičnega sejma se določi nov datum, ki je ali v soboto 04.junija, v kolikor pa to ni možno pa v petek 03.junija 2011.

Prijavili smo datum za družinsko uro skupaj z rezervnim

datumom. 22.02.2011

 

Kočevski župan dr. Vladimir Prebilič in minister za promet Patrik Vlačič sta se sestala v zvezi z prometnimi problemi na območju občine Kočevje. Minister je prišel z ekipo svojih sodelavcev, na kočevski strani pa sta sodelovala tudi koordinator SOL Borut Hočevar in Vinko Zajec iz AMD Kočevje.

Pogovor je potekal o prometnih zagatah in o rešitvah, posledično pa tudi o izboljšanju prometne varnosti v prometu.:

– izboljšanje prometne povezave z Ljubljano (prometna varnost je prikazana s študijo EuroRAP , ki je izrazito slaba.

– povezava Kočevja z Belo krajino

– izvedba krožišč v Kočevju in s tem poleg boljše pretočnosti prometa velik vpliv na prometno varnost

– razsvetlitev priključka novomeške ceste na glavno cesto Škofljica – Kočevje

– tudi o vzdrževalnih delih na cestah s poudarkom na varnosti udeležencev v prometu 09.03.2011

 

Razgovor z vodjo reševalcev pri ZD Kočevje Primožem Velikonjo v z vezi sodelovanja pri družinski uri (reševanje ponesrečenca iz poškodovanega avtomobila) 16.03.2011

Dogovor Jure Kostajnšek Vinko Zajec o terminu Testa prehodov za pešce. Test se bo izvajal v torek 22.03.2011 na sedmih prehodih za pešce v Kočevju in to: na državnih cestah na štirih prehodih na občinskih cestah na treh prehodih

TEST prehodov za pešce: pregled šestih prehodov na terenu. Sodelujoči:

Jure Kostajnšek, vodja testa

Robi Štaba, sekretar komisije za varnost in vzgojo v cestnem prometu pri AMZS

Študenta izvajalca: Jaka Truden in Uroš Šavora,

Vinko Zajec za AMD Kočevje

 

Pregledani so bili naslednji prehodi za pešce:

 

 1. Prehod na Ljubljanski občinska cesta cesti pri cerkvi
 1. Prehod na cesti pri občinska cesta osnovni šoli ob Rinži
 1. Prehod na priključku občinska cesta Kidričeve ulice na Ljubljansko cesto
 1. Prehod pri trgovskem državna cesta centru Lidel

5 Prehod pri hotelu ob NLB državna cesta

6 Prehod na Reški cesti med državna cesta vrtcem in šolo

 

(Pregled se je vršil v dnevnem in nato še v nočnem času. Sledi obdelava v pisarni in

potrditev od Italijanov, ki so nosilci evropskih testov ) 22.03.2011. Obdelava podatkov je gotova. Rezultati so poslani v Italijo. april 2011

Zbrali smo podatke o prometnih nesrečah na področju Policijske postaje Kočevje (občine Kočevje, Kostel in Osilnica) in jih posredovali na AMZS 08.04.2011 Sodelovanje z motorističnim klubom »Kočevski medvedi« na področju preventive: uspeli smo pridobiti, delno pa še bomo, brošure s preventivno vsebino za motoriste, ki bodo razdeljene na skupu motoristk iz Slovenije in od drugod, ki bo v juniju v Kočevju. april 2011

 

Tekmovanje mladih kolesarjev 21.04.2011

(poročilo v posebnem poglavju)

Družinska ura ob Rudniškem jezeru 03.06.2011 in sodelovanje PGD Kočevje s predstavitvijo reševanja vkleščenca iz poškodovanega vozila

Po družinski uri sestanek pomembnih deležnikov za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

Nato dogovor o načinu in času predstavitve rezultatov EuroRAP na cesti

Škofljica – Kočevje – Petrina in ocena prehodov za pešce v Kočevju

 

Udeležili smo se akcije

DESETLETJE ZA VEČJO VARNOST NA CESTAH 2011-2020

 

Isti dan je bilo kolesarsko tekmovanje FIA – izbira ekipe, ki bo zastopala Slovenijo

 

10.avgusta je bil delovni sestanek SOL na AMZS bazi v Kočevju v sodelovanju Ana Gračan in Gabrijela Babič, Robert Somensary, Matjaž Koprivšek, Branko Šaver in Vinko Zajec. Opravljen je bil pregled poročila SOL.

 

15.septembra je bila v Kočevju delavnica o prometni varnosti in trajnostni mobilnosti.

Obravnavali smo :

-vzpodbujanje hoje in kolesarjenja

-izboljšanje mobilnosti invalidov

-izboljšanbje varnosti motoristov

-vzpodbujanje uporabe javnega prometa

 

 

20.septembra je bila v Mariboru Transnacionalna konferenca o prometni varnosti na lokalnem nivoju v okviru tedna mobilnosti, ki so se je s strani AMD Kočevje udeležili Jožica Šerbec, Branko Šaver, Robert Somensary in Vinko Zajec.

 

26.10.2011 je bila predstavitev EuroTESTa prehodov za pešce v Kočevju. Po predstavitvi pa še delavnica SOL. Udeležba je bila zadovoljiva, rezultati pa prav vspodbudni. Pohvaliti je treba veliko zanimanje novinarjev, ki so to našo akcijo predstavili zainteresirani publiki. TV Kočevje nam je odstopila zanimivo predstavitev, katero bomo uporabili kot dokaz o našem delu na projektu SOL.

Akcija SOL – rešujemo življenja se še nadaljuje.

4. EVROPSKO PROMETNO IZOBRAŽEVANJE FIA

priprava ekipe za tekmovanje

Prijavilo se je večje število mladih kolesarjev, na samem tekmovanju pa je bilo 16 dečkov in 19 deklic

5 + 5 je bilo izbranih za nadaljevanje, od teh se je zaključnega

tekmovanja v Ljubljani udeležilo 3 + 3

Ekipa je bila tretja med devetimi ekipami iz Slovenije.

Trenirali so pod vodstvom mentorja Kovačič Klemena, sodelovali pa sta tudi dve mentorici iz OŠ Stara cerkev in OŠ ob Rinži.

AMD Kočevje je priskrbelo poligon, ki je sedaj v hranjenju v OŠ Zbora odposlancev, vsak udeleženec je dobil majico z emblemom AMD Kočevje. Otroci so bili vabljeni tudi z lično izdelanimi plakati.

Po tekmovanju pa je bilo priskrbljeno za pijačo in prigrizek.

V izdelavi je tudi manjši album slik iz zaključnega tekmovanja v

Ljubljani, ki ga je prejel vsak sodelujoči.

Uporabljeno je bilo kar nekaj več sredstev kot smo planirali, vendar smo zato uspeli pridobiti za tekmovanje več otrok kot v preteklosti, na samo tekmovanje pa je prišlo večje število gledalcev, To so bili starši, sošolci in drugi. Bila je dobra akcija za popularizacijo varnega kolesarjenja.

5. KOLESARSKI IZPITI ZA OSNOVNE ŠOLE:

Sodelovali smo v OŠ Stara cerkev

6. VAROVANJE OTROK NA POTI V ŠOLO

V sodelovanju s policistom je naš član Vinko Zajec imel razgovor z učenci iz OŠ Zbora odposlancev na temo prometne varnosti

7. SODELOVANJE V PROMETNO PREVENTIVNIH

AKCIJAH DRUGIH ORGANIZATORJEV

Sodelovanje z drugimi je to leto izredno plodno. Več je razvidno iz akcije SOL – varujemo življenja, ki je namenjena prav povezovanju vseh, ki naj bi bili dejavni v prometni preventivi.

8. DRUŽINSKA URA AMZS

Družinska ura AMZS je bila ob Rudniškem jezeru 03.06.2011

s sodelovanje PGD Kočevje s predstavitvijo reševanja vkleščenca iz

poškodovanega vozila Lokacija je bila izbrana zaradi navtičnega sejma, ki je privabil veliko ljudi in s tem tudi zagotovil dober obisk naše družinske ure. Predstavitev, našega deležnika v projektu SOL, je naletela na veliko zanimanje kljub temu, da je prv v tem času močno deževalo.

Pri naslednji družinski uri bomo zagotovili udeležbo še kakšnega drugega deležnika.

9. SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ

Udeležili smo se prižiganje sveč pred NAMO v Kočevju

10. PREVENTIVNI PREGLEDI MOTORNIH VOZIL PRED ZIMO

Te brezplačne preglede je na našo pobudo organizirala AMZS baza v Kočevju in so bili zadovoljivo obiskani.

 

11. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ČLANE P

RI IZVAJANJU PREV: IN DRUGIH AKCIJAH

 

To zavarovanje je bilo realizirano.

 

12. SEZNANJANJE ČLANSTVA Z DELOVANJEM DRUŠTVA

 

Glede na to, da smo imeli kar veliko prometno preventivnih akcij, je bil odziv novinrjev kar velik in smo tako bili prisotni v njihovih poročilih. Pojavljali smo se v tisku tudi npr. ko smo sponzorirali VESELI TAXI, prav tako pa smo poročali na svoji spletni strani. Za boljšo spletno stran smo sklenili dogovor z novim izdelovalcem, ki bo tudi upošteval navo celostno podobo avto-moto društev, ki se sedaj pripravlja na AMZS.

 

13. SODELOVANJE Z AMZS

 

V komisijah AMZS sta dva naša člana (Janez Trošt v gospodarsko finančni komisiji in Vinko Zajec v komisiji za vzgojo in varnost v cestnem prometu), ki redno sodelujeta v delu komisij.

Udeležili smo se tudi sestanka sekretarjev in Skupščine AMZS.

Delujemo seveda tudi na ostalih akcijah, kar je razvidno iz poročila, oziroma iz prejšnjih poglavij.

 

DRUGO

 

V preteklem letu smo opravljali tudi druge tekoče dejavnosti, kar se ne da vse vključiti v to poročilo. Morda je treba omeniti tudi naše pobude drugim izvajalcem prometno preventivnih dejavnosti. Občini Kočevje smo dali pobudo:

 

POBUDA ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI V CESTNEM PROMETU

NA LOKALNI RAVNI

 

Vsi pokazatelji prometnih nesreč narekujejo pristop k izboljšanju prometne varnosti, predvsem pa na lokalni ravni. Tudi v evropskem projektu SOL – rešujemo življenja smo ugotovili, da nam prometna varnost močno šepa. V tem projektu sodelujemo tudi mi v Kočevju.

 

Zato daje Avto moto društvo Kočevje pobudo:

 

 1. Uredi naj se prehode za pešce, ki so bili slabo ocenjeni v EuroTESTU prehodov za pešce.

Prav posebno nevaren je prehod Kidričeva – Ljubljanska cesta, tudi zaradi propadajočega objekta »Škorc«

Prav tako je še vedno veliko prehodov za pešce, kjer so dvignjeni robniki in s tem ovira za gibalno oviranim osebam, ki jih je treba znižati in izdelati klančine.

Unionsko križišče sploh nima iz dveh strani prehoda za pešce. Sploh pa ga je treba prometno varnostno urediti, morda skupno z upravljavcem državnih cest urediti krožno križišče, ki bi odpravilo zelo pereče prometno varnostne težave.

 

 1. Uredi naj se prehod za pešce invalide na Ljubljanski cesti. Prehod naj bi bil

semaforiziran s tipkami za pešce in posebno za osebe z okvaro vida ki oddaja zvočni signal.

 

 1. Uredi naj se varna avtobusna postajališča in dostope po pločnikih (Morava, Novi

Lazi, Željne in drugod. Vse skupaj je treba urediti po programu, ki naj vsebuje tudi uvedbo mestnega in obmestnega javnega potniškega prometa.

 

 1. Postavi naj se vertikalna signalizacija za oznako parkirnih mest za invalide.

 

Utemeljitev: Naš predlog temelji na ugotovitvah pri pregledu na terenu in na osnovi

statistike prometnih nesreč v Sloveniji in na področju Policijske postaje

Kočevje. Največ prometnih nesreč je prav na lokalni ravni.

Prilagoditi se moramo tudi Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, ki

nam narekuje prilagoditev gibalno oviranim osebam.

 

Morda se bo zdelo, da je še preuranjeno razmišljanje o uvedbi mestnega

in obmestnega javnega potniškega prometa, posebno še, ker je osebni

avto za marsikoga še vedno nepogrešljiv in je tudi ene vrste statusni

simbol. Vendar je več razlogov za drugačno razmišljanje. Z uvedbo

železniškega potniškega prometa do Kočevja se bo pokazala tudi potreba

o uskladitvijo z avtobusnim prometom zaradi dovoza do železniške

postaje. Če bomo še naprej vezani samo na osebni avto, bo potrebno v

centru še graditi dodatne drage parkirne prostore, prav tako pa s

povečanjem prometa v mestu nikakor ne bomo zagotovili zmanjšanje

škodljivih izpustov v zrak. V to nas zavezuje tudi s strani občin

podpisana deklaracija podpore v boju proti klimatskim spremembam za

zmanjšanje CO2 emisij za 20 % do leta 2020.

 

Poročilo pripravil: Vinko Zajec, predsednik IO AMD Kočevje

 

Delite objavo:

Povezane objave