Avto-Moto društvo Kočevje - Pri unionu 5, 1330 Kočevje

AVTO-MOTO DRUŠTVO KOČEVJE

info@amd-kocevje.si

logotip amd kočevje

Poročilo o delu 2010

 

Osnova za delo društva je bil program dela sprejet na Upravnem odboru AMD Kočrvje

 

Priprava programa »naselje moja varnost«:

Invalidi v prometu: predlog je še v delu

Novi Lazi: izdelan je posnetek terena, opravljen je bil ogled na kraju samem v prisotnosti vaščanov, skica predloga ureditve je v delu

Prometna varnost na reški cesti pri vrtcu Kekec, OŠ in šoli za učence s posebnimi potrebami: Oddaja TV v kateri je dal izjavo VZ je prikazala posebno problematiko, na katero smo opozorili že pred več kot dvema letoma. Odgovor župana je bil zopet splošen češ, da se na problemu dela, nihče pa ga ni vprašal zakaj ni še nič narejenega.

 

EuroTEST prehodov za pešce:

Komisija za prometno varnost je izdelala predlog, ki je bil že posredovan AMZS. Predlagani so bili naslednji prehodi za pešce:

 

Prehodi za pešce na občinskih cestah:

 

Prehod na Ljubljanski cesti pri cerkvi

Prehod na cesti pri osnovni šoli ob Rinži

Prehod na priključku Kidričeve ulice na Ljubljansko cesto

 

Semaforizirani prehodi na državnih cestah:

 

Prehod pri trgovskem centru Lidl

Prehod pri hotelu ob NLB

Prehod na Reški cesti med vrtcem in šolo

in

prehod za pešce na priključku novomeške ceste na glavno cesto G 206.

 

Terenski ogled je bil že dogovorjen, vendar je prav takrat zapadel sneg in ga onemogočil.

 

EuroRAP na cesti Petrina – Škofljica:

Terenski pregled je že opravljen. Sedaj se obdelujejo podatki. Rezultati so že pregledani in odobreni. Organizirali bomo še predstavitev rezultatov skupno z EuroTESTi prehodov za pešce.

 

Šolske delavnice za srednješolce:

Zaradi pomanjkanja sredstev ne bo možno izvesti te akcije.

 

Kolesarski izpiti:

Sodelovali smo pri izvedbi kolesarskih izpitov v OŠ Stara cerkev. Vaja je bila 04.06.2010, izpitna vožnja pa je bila predvidena 16.06.2010 in je bila zaradi dežja prestavljena na 18.06.2010.

 

Varovanje otrok na poti v šolo:

V OŠ Zbora odposlancev smo imeli razgovor z učenci o prometu, s posebnim poudarkom na varni poti v šolo.

 

Sodelovanje v prometno preventivnih akcijah drugih organizatorjev:

15.avgusta smo skupaj z AMZS organizirali družinsko uro v Fari. Ker je bila v istem času kot prireditev »tamburanje va Kostele« je bil tu obisk zelo velik.

 

25.evropsko izobraževalno tekmovanje FIA:

V predtekmovanju 20. maja, ki je bilo na igrišču ob OŠ Ob Rinži so nastopili učenci OŠ Ob Rinži in OŠ Zbora odposlancev.

Najboljši so bili:

Dečki: Šturm Mihael, Časar Jure in Konda Jure

Deklice: Novak Manca, Verderber Lavra in Begić Lejla

12.junija je bil »dan odprtih vrat« na Vranskem. Prvih pet je nastopilo na izbirnem tekmovanju mladih kolesarjev za udeležbo na tekmovanju v Makedoniji. Dosegli so 7.mesto .

Na Vranskem so bili tudi starši tekmovalcev in še nekaj drugih članov našega društva.

 

Drugo:

 

Zavarovali smo naše člane za odgovornost pri prometno preventivnih in drugih akcijah.

 

Seznanjanja članstva z delom društva: Ureja se internetna stran, TV intervju, radio obvešča npr. da so kolesarski izpiti, o našem delu so članki v časopisih itd.

 

Sodelovanje z AMZS: Udeležujemo se skupščin AMZS, delamo v komisijah, največ pa je sodelovanja v raznih skupnih akcijah. Udeležili smo se občnega zbora MK kočevski medvedi.

 

Preventivni pregledi motornih vozil pred zimo bodo v AMZS bazi v Kočevju.

 

Veseli TAXI :

Bili smo zlati sponzor akcije »VESELI TAXI« . V desetih nočeh je v Kočevju uporabljalo 1281 oseb (1658 klicev na mobilni telefon), prevoženo je bilo 2881 km.

 

SOL – REŠUJEMO ŽIVLJENJA

 

Vključeni smo v evropski projekt »SOL – rešujemo življenja«. V Sloveniji je bil izbran Maribor, Tolmin in Kočevje. V Evropi sodeluje 8 držav v tem projektu. V decembru je bil dogovor sklenjen pri županu občine Kočevje ob prisotnosti Brede Florjančič in Roberta Štabe iz AMZS, od našega društva pa sta sodelovala predsednik Robert Somensary in Vinko Zajec.

Ta projekt je tri leten in smo takoj pristopili k realizaciji.

Delite objavo:

Povezane objave